Veteraner af Lars R Møller

[ Bogen er et anmeldereksemplar fra forlaget. ]

Det er aldrig uden omkostninger, når en nation sender sine soldater i krig. Oberst Lars R. Møller har skrevet en bramfri debatbog om Danmarks veteraner. At soldater dør eller såres er velkendt, men op gennem historien har man stort set ignoreret at der findes andre konsekvenser ved at gå krig. En stor del af de soldater, der ikke er blevet fysisk skadede, vender tilbage efter krigen med usynlige sår og samfundets evne til at tage sig af dem er i bedste fald ringe. At give Danmarks veteraner en ordentlig behandling er ikke en opgave for forsvaret, men for samfundet. 

Jeg opsøger ikke normalt debatbøger, men her var et emne, jeg ikke kunne holde mig fra, og det var da også super interessant læsning - og lige til at blive hidsig over.

Bogen er opdelt i fire dele,  og i disse opridses bl.a. de psykiske kampskader, og hvordan man lige så langsomt gennem tiden blev klar over at menneskets sind ikke altid kan tåle de rædsler og pres, det udsættes for. Møller ser nærmere på det danske militære sundhedssystem i krig og fred og beskriver de danske veteraners forhold og den måde, de behandles på, og kommer med konstruktive forslag til hvordan det kan gøres bedre. Der er ros, hvor ros er fortjent, og der er så absolut kritik og hovedrysten, hvor den er helt gal.

Omtrent den første halvdel af bogen er måske lidt tung, men det er kritisk vigtig viden for at (den civile) læser efterfølgende har en forudsætning for at kunne forstå de følgende afsnit, hvor der så sættes fokus på hvad præcis PTSD er eller ikke er, og hvordan samfundet forholder sig til det og de, der lider under det.

Møller er både sober og saglig, men kommer også med spidse kommentarer, hvor jeg næsten ikke vidste om jeg skulle grine eller græde, for for fanden mand, hvor er det bare grotesk hvad der er blevet kastet i hovedet på veteraner, når deres ansøgninger om fx erstatning eller støtte afvises. Du har ikke oplevet noget særligt, så derfor kan det ikke have gjort dig syg. eller Det kan godt være du har været i livsfare, men det kan du ikke bevise.

Mens jeg syntes at bogen her er utrolig interessant og er særdeles enig med Møller i, at veteraner skal behandles med respekt og fortjener en god behandling, så var der én person, hvis mening jeg nok endnu hellere ville høre end min egen. Nemlig min fars.

Min far har tjent i det danske forsvar i 40 år (for nyligt pensioneret), og han har været udsendt et hav af gange, heriblandt til Bosnien i 90'erne, Irak og Afghanistan i 00'erne og efterfølgende til bl.a. Liberia og Sydsudan. Han har tak gudskelov ikke nogen alvorlige ar, hverken fysiske eller psykiske, men når jeg hører om hvad han har oplevet - så er det et svineheld.

Så, mine damer og herrer, jeg overlader nu ordet til min far, Major Jens Jakobsen:

Kursus/Møde, SydsudanParade i Afghanistan

Samtale med landsbyboere i AfghanistanHovsa - Afghanistan

Veteraner – En kamp i civil
Af Lars R. Møller

En rigtig god debatbog, som burde være obligatorisk pensum for alle politikere og embedsmænd M/K på lokalt og regionalt niveau såvel som i folketinget.

Jeg er selv veteran fra militæret og har været i Bosnien 1993, 94 og 98, Irak 2003, Afghanistan 2006 og 2013, Liberia 2010-11 og Syd Sudan 2012, men har heldigvis ikke problemer med PTSD. Jeg har altid haft for vane at drøfte traumatiske oplevelser med kolleger i området og snarest muligt efter oplevelsen, det har hjulpet mig til at få oplevelsen bearbejdet.

Lars Møller skriver om udviklingen af initiativerne inden for veteranområdet, men selvom det selvfølgelig er positivt, er der stadig god plads til forbedring. Det er skræmmende at læse hvordan arbejdsskademyndighederne frem til 2018, brugte WHO’s forældede diagnosesystem efter folketingets anvisning – man kan kun håbe at dette skyldes uvidenhed!

PTSD er ikke en synlig lidelse, og det kan derfor være meget svært at vurdere om veteranen rent faktisk har lidelsen eller forsøger at snyde sig til en erstatning – men i de nævnte sager i bogen, virker det ubegribeligt, hvordan arbejdsskademyndighederne kunne underkende psykologers vurderinger og diagnoser af de pågældende veteraner. Lars Møller bruger en metafor om overvægt; nogen kan med en indsats smide de overskydende kilo, og andre kommer aldrig af med dem. Jeg vil bruge en metafor om infektion. Jeg er sikker på at langt de fleste udsendte kommer hjem fra udsendelse med en eller anden form for "infektion", men at mange af os er i stand til at bekæmpe denne over kortere eller længere tid – mens andre har behov for lægehjælp til at slå infektionen ned. Og nogen kommer hjem med en infektion i kroppen som ikke generer dem før en dag hvor en situation gør, at kroppen pludselig rammes for fuld kraft af infektionen, som ellers har lagt i dvale i lang tid. Nogle veteraner kan efterfølgende behandles med positiv virkning, mens andre må leve med eftervirkningerne af infektionen resten af livet.

Nogle udsendte får altså problemer og har derfor behov for hjælp, støtte og eventuel kompensation afhængig af graden af lidelsen, uanset om man har været udsendt for forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen, nødhjælpsorganisationer eller andre myndigheder til konfliktområder. Lars Møller beskriver forskellige sager hvor arbejdsskademyndighederne har valgt at afvise sager fra PTSD ramte, da man ikke mener at det kan bevises at personen rent faktisk har været i en situation som i henhold til diagnosesystemet kan udløse PTSD. Det var måske en fremadrettet mulighed at enhver udsendt, hver gang de har været i en faretruende situation, fremsender en arbejdsskadesanmeldelse til arbejdsskades-myndighederne. Denne option er voldsomt bureaukratisk og vil sikkert hurtigt drukne myndighederne, men hændelserne vil på denne måde være registreret, og det vil ikke være nær så let af afvise dem og benægte deres alvorlighed og de konsekvenser, de kan have. Soldater, politi og andre udsendes og gør deres arbejde – og det er hverken fair eller demokratisk at vende dem ryggen, når de kommer hjem.

Tak for endnu en god bog Lars, jeg og med garanti andre veteraner, håber den vil blive læst og forstået af politikere, embedsmænd og andre relevante myndighedspersoner.

Jens Jakobsen
Major (pens.)


VETERANER
- En kamp i civil
af Lars R Møller
ISBN13: 9788711901809
256 sider / Udgivet den 5. september 2018

Review by Iben Jakobsen, Borough of Books, 2018

Kommentarer

Lån løs på eReolen